Wij renoveren, onderhouden en verzorgen geheel nieuwe middelgrote tot grote groenprojecten. Onze meest voorkomende werkzaamheden zijn maai- en snoeiwerken, boomverzorging, aanplanting, milieuvriendelijke onkruidbestrijding, opschonen van watervoorziening en overige grondwerkzaamheden. We hebben tevens veel ervaring in het uitvoeren van beeldbestekken.

Ontzorgen

Wij ontzorgen de opdrachtgever
Iedere groenwens voeren wij uit. Maar wij doen meer dan uitvoeren alleen. Zo ontwerpen wij parken en richten deze in. Indien gewenst voorzien wij in onderhoudsplannen. We leggen veel nadruk op de overleg- en adviesfase voorafgaand aan de uitvoering. Kennisuitwisseling vooraf leidt tot een optimaal resultaat.

Vakmanschap

Wij werken met vakmensen
Onze vakbekwame medewerkers zijn het fundament van onze organisatie. Ze beschikken over een hoge mate van ‘groene’ kennis en kunde. Om die kennis op peil te houden besteden we veel aandacht aan ontwikkeling en ontplooiing. De meest gehoorde feedback: “Jullie medewerkers zijn zo proactief, ze denken met ons mee en voeren zelfstandig alle werkzaamheden uit”.

Duurzaam

Wij werken duurzaam
Zeker in deze sector is duurzaam ondernemen een must. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame en veilige omgeving. Dit vertaalt zich in de inzet van machines en materiaal met een lage CO-2 uitstoot en biologisch afbreekbare producten. Alle bestrijdings- en onkruidmiddelen zijn natuurvriendelijk en vormen geen belasting voor het milieu.

Gecertificeerd

Wij zijn gecertificeerd
Onze expertise en duurzame visie vertaalt zich naar een uitgebreide certificering. Zo zijn wij in het bezit van de C0-2 prestatieladder (niveau 5) en bevinden we ons op het hoogte niveau van de PSO ladder. Andere certificeringen staan tevens op deze website vermeld.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op