VCA**

VCA is een norm om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en andere betrokkenen bij ons bedrijf te waarborgen. Meijer Groen voldoet aan de gestelde eisen van de Veiligheid Checklist Aannemers. Veiligheid en gezondheid is ingebed in onze organisatie en staat zeer hoog in het vaandel.

ISO9001

De ISO9001 norm is een internationale kwaliteitsnorm welke streeft naar kwaliteit, klanttevredenheid en continue verbetering binnen de organisatie. Meijer Groen heeft een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd om de kwaliteit en klanttevredenheid binnen de organisatie hoog te houden. Continue verbetering staat centraal in ons systeem zowel voor onze producten als voor onze bedrijfsprocessen.

BRL Groenkeur met certificaat Groenvoorzieningen

Meijer Groen is gespecialiseerd in werkzaamheden in de groen sector. Door te certificeren volgens BRL Groenkeur zorgen wij voor kwaliteit, vakmanschap en veiligheid bij het uitvoeren van groenvoorzieningswerkzaamheden.

CO2 Prestatieladder niveau 5 (hoogste niveau)

De CO2 Prestatieladder norm is gericht op het reduceren van CO2 emissies binnen en buiten onze organisatie. Door dit certificaat wordt op allerlei verschillende manieren gestreefd naar zo veel mogelijk CO2 reductie wat zorgt voor een beter milieu.