VCA**

VCA is een norm om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en andere betrokkenen bij ons bedrijf te waarborgen. Meijer Groen voldoet aan de gestelde eisen van de Veiligheid Checklist Aannemers. Veiligheid en gezondheid is ingebed in onze organisatie en staat zeer hoog in het vaandel.

ISO9001

De ISO9001 norm is een internationale kwaliteitsnorm welke streeft naar kwaliteit, klanttevredenheid en continue verbetering binnen de organisatie. Meijer Groen heeft een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd om de kwaliteit en klanttevredenheid binnen de organisatie hoog te houden. Continue verbetering staat centraal in ons systeem zowel voor onze producten als voor onze bedrijfsprocessen.

BRL Groenkeur met certificaat Groenvoorzieningen

Meijer Groen is gespecialiseerd in werkzaamheden in de groen sector. Door te certificeren volgens BRL Groenkeur zorgen wij voor kwaliteit, vakmanschap en veiligheid bij het uitvoeren van groenvoorzieningswerkzaamheden.

Download certificaat hier.

ISO14001

De ISO14001 norm is een norm met internationale eisen voor een milieumanagementsysteem binnen Meijer Groen. Meijer Groen heeft een milieumanagementsysteem geïmplementeerd om een passend milieubeleid te replica horloges ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Continue verbetering staat centraal in ons systeem voor al onze bedrijfsprocessen.

NiCG

De Nederlandse inkoopcombinatie Groen (NiCG) is een professionele en actieve inkoopcombinatie voor grootgroenvoorzieners en hoveniers.

Wet Natuur Bescherming

Alle medewerkers zijn in bezit van een stadswerk certificaat Wet Natuur Bescherming. Hoveniers en groenvoorzieners niveau 1 of 2 en Projectleiders niveau 4. De kennis van de beschermde soorten in je werkgebied en daardoor je werkzaamheden aan te passen is een meerwaarde van dit persoonsgebonden certificaat.