Honswijk

Wat voor bedrijf is Meijer Groen?

Meijer Groen werkt zowel als hoofdaannemer als onderaannemer op diverse middelgrote tot grote groenprojecten. Onze core bussines is integraal groenbeheer, recreatie terreinen en machinaal hagen knippen.

Met integraal groenbeheer verstaan we alle groenaspecten die in een wijk/gemeente voorkomen.

Met het machinaal hagen knippen werken we met een machine die rijd op traxx zero. Dit is een CO2 neutrale diesel met verminderde NOx en fijnstof uitstoot. Het handwerk word verricht met elektrische machines. Voorafgaand maken we een efficiente werkroute. Door deze werkgang zijn we de leefomgeving, de omwonende en het klimaat minimaal tot last.

Op recreatieterreinen zorgen we ervoor dat de recreanten optimaal kunnen genieten van de natuur. Meijer Groen is altijd op zoek om het meest haalbare aan biodiversiteit uit een gebied te halen binnen de kaders en het budget van onze opdrachtgevers.

Onze visie is ‘mét de natuur’. Zo kijken wij naar de natuur als we werkzaamheden uitvoeren. Bloemenweides en ruigtes klepelen we na de bloei, het maaisel laten we rusten zodat de dieren, insecten en zaden eruit kunnen vallen of kruipen. Invasieve exoten proberen we te beheersen zodat de inheemse beplanting optimale ruimte krijgt zich te ontwikkelen horloges replica. Met nieuwe aanplant proberen we te sturen op een biodivers assortiment rekeninghoudend met het omliggende gebied en gebruikersfunctie van het groen. De natuurkalender en besteksplanningen zijn richtlijnen, maar de natuur blijft de hoofdrolspeler.

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeenten en recreatieschappen. Ons werk krijgen wij middels de aanbestedingsmodule. Opdrachtgevers zijn tevreden met onze werkmethode en bestekken worden meerdere malen verlengt.

Buiten onze bedrijfscertificeringen zijn alle medewerkers in het bezit van een persoonsgebonden certificaat voor de wet natuurbescherming. Op deze manier proberen wij, in het veld en niet alleen op kantoor, risico’s te beperken voor de beschermde flora en fauna. 2 maal per jaar nodigt Meijer Groen zijn werknemers uit om naar een lezing te gaan om op de hoogte te blijven op het gebied van natuur en biodiversiteit.

Onze opdrachtgevers

Wij voeren onze diensten uit aan een breed scala aan klanten o.a.